Dosen

Jurusan Pendidikan Teknik Elektronika

NO NAMA NIP PANGKAT GOL. TMT GOL. JABATAN TMT JAB.
1 DR. DARLAN, M.Pd. 195808161985031008 Pembina Utama Muda IV/c 01/04/2007 LEKTOR KEPALA 01/01/2001
2 PROF. DR. IR. HASANAH, M.T. 195907121986012002 Pembina Tingkat I IV/b 01/10/2008 GURU BESAR 01/10/2021
3 PROF. DR. SAPTO HARYOKO, M.Pd. 196212271987021001 Pembina Utama Madya IV/d 01/10/2015 GURU BESAR 01/05/2011
4 DR. TASRI, M.Pd. 195912011989031002 Pembina IV/a 01/04/2011 LEKTOR KEPALA 01/11/2008
5 DR. LU’MU, M.Pd. 196303181990032001 Pembina Utama Muda IV/c 01/10/2008 LEKTOR KEPALA 01/10/2003
6 PROF. DR. PURNAMAWATI, M.Pd. 196610291991032002 Pembina Utama Muda IV/c 01/10/2020 GURU BESAR 01/04/2020
7 DRS. IR. FAISAL, M.Si. M.Inf.Tech., Ph.D., IPU 196509101991031003 Pembina Tingkat I IV/b 01/10/2012 LEKTOR KEPALA 01/07/2005
8 DR. IR. EDY SABARA, M.Si., IPM. 196611241991031002 Pembina Tingkat I IV/b 01/04/2009 LEKTOR KEPALA 01/06/2004
9 DRS. SABRAN, M.Pd. 196612311991121001 Pembina IV/a 01/10/2008 LEKTOR KEPALA 01/05/2008
10 DR. MAHMUD MUSTAPA, M.Pd. 196702061992031004 Pembina Utama Muda IV/c 01/04/2011 LEKTOR KEPALA 01/07/2005
11 DR. SUPRIADI, M.T. 196712311993031018 Pembina IV/a 01/04/2009 LEKTOR KEPALA 01/01/2009
12 DR. MUH. MA’RUF IDRIS, ST, MT 197112121997021001 Penata III/c 01/04/2010 LEKTOR 01/07/2007
13 PROF. YASSER ABDUL DJAWAD, ST., M.Sc., Ph.D 197305241998021001 Pembina IV/a 01/04/2012 GURU BESAR 01/10/2021
14 SAHARUDDIN, ST., M.Pd. 197112021998021005 Pembina IV/a 01/10/2015 LEKTOR KEPALA 01/08/2013
15 SUTARSI SUHAEB, S.T., M.Pd. 197106031998022001 Pembina IV/a 01/04/2018 LEKTOR KEPALA 01/09/2015
16 DR. UMMIATI RAHMAH, S.Pd, MT. 197209031999032003 Pembina Tingkat I IV/b 01/04/2017 LEKTOR KEPALA 01/11/2008
17 MISITA ANWAR, B.Eng., M.Inf.sc., Ph.D. 197401222000032001 Pembina IV/a 01/04/2012 LEKTOR KEPALA 01/04/2009
18 RIDWANSYAH, S.T., M.T. 197512172000031001 Pembina IV/a 01/04/2012 LEKTOR KEPALA 01/01/2009
19 MUSTAMIN, S.Pd, M.Pd, MT. 197106182000031002 Penata III/c 01/10/2010 LEKTOR 01/01/2007
20 DR. HENDRA JAYA, S.Pd., MT 198209072005011001 Pembina IV/a 01/04/2022 LEKTOR KEPALA 01/09/2019
21 DR. MANTASIA, S.Pd., M.T. 197207312006042001 Penata III/c 01/04/2015 LEKTOR 01/02/2013
22 DR. ANITA CANDRA DEWI, S.Pd., M.Pd. 198501012019032015 Penata Muda Tingkat I III/b 01/03/2019 ASISTEN AHLI 01/07/2020
23 AULIA SABRIL, S.T., M.T. 198504262019031013 Penata Muda Tingkat I III/b 01/03/2019 ASISTEN AHLI 01/07/2021
24 IR. FAISAL, S.Pd., M.Eng. 198808092019031014 Penata Muda Tingkat I III/b 01/03/2019 ASISTEN AHLI 01/07/2021
25 IR. FITRAH ASMA DARMAWAN, S.Pd., M.Pd 198611112019031009 Penata Muda Tingkat I III/b 01/03/2019 ASISTEN AHLI 01/04/2021
26 GANGGANG CANGGI ARNANTO, S.Pd., M.Pd. 198703092019031009 Penata Muda Tingkat I III/b 01/03/2019 Belum
27 IR. LABUSAB, S.Pd., M.T. 198505012019031007 Penata Muda Tingkat I III/b 01/03/2019 ASISTEN AHLI 01/04/2021
28 MUHAMMAD AKIL, S.Pd., M.T. 198910102019031015 Penata Muda Tingkat I III/b 01/03/2019 ASISTEN AHLI 01/07/2021
29 NURIDAYANTI, S.Pd., M.Pd. 198501302019032008 Penata Muda Tingkat I III/b 01/03/2019 ASISTEN AHLI 01/07/2021
30 RETYANA WAHRINI, S.Pd., M.Pd. 199103052019032024 Penata Muda Tingkat I III/b 01/03/2019 ASISTEN AHLI 01/07/2021
31 PUTRI IDA SUNARYATHY SAMAD, S.T., M.Si., Ph.D 197405112008012004 Penata III/c 01/10/2018 Belum
32 DARY MOCHAMAD RIFQIE, S.T., M.T. 199406022022031004 Penata Muda Tingkat I III/b 01/03/2022 Belum

Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif

NO NAMA NIP PANGKAT GOL. TMT GOL. JABATAN TMT JAB.
1 PROF. DR. WASIR, M.S. 195802251985031003 Pembina Utama Madya IV/d 01/04/2009 GURU BESAR 01/03/2005
2 PROF. DR. H. HAMSU ABDUL GANI, M.Pd. 196012311985031029 Pembina Utama IV/e 01/10/2007 GURU BESAR 01/03/2005
3 DR. MARSUS SUTI, M. Kes 196012301986011001 Pembina Utama Muda IV/c 01/10/2009 LEKTOR KEPALA 01/01/2001
4 DR. RUSYADI, M.Pd 195809211986031002 Pembina Utama Muda IV/c 01/10/2007 LEKTOR KEPALA 01/01/2001
5 DR. HARUNA, M.Pd. 196001011988031004 Pembina Tingkat I IV/b 01/04/2009 LEKTOR KEPALA 01/11/2002
6 DR. IR. H. DARMAWANG, M.Kes., IPU. 196207071991031002 Pembina Utama Muda IV/c 01/04/2010 LEKTOR KEPALA 01/02/2004
7 DR. FAIZAL AMIR, M.Pd. 196404171991031005 Pembina IV/a 01/10/2008 LEKTOR KEPALA 01/09/2008
8 PROF. DR. IR. MUHAMMAD YAHYA, M.Kes, M.Eng..IPU., ASEAN Eng. 196306231991031002 Pembina Utama Madya IV/d 01/10/2019 GURU BESAR 01/02/2017
9 DR. SYAFIUDDIN PARENRENGI, M.Pd 196307131991031003 Pembina Utama Muda IV/c 01/04/2010 LEKTOR KEPALA 01/06/2004
10 PROF. DR. MANSYUR, M.Si 196712311992031018 Pembina Utama Madya IV/d 01/10/2012 GURU BESAR 01/06/2010
11 DR. MOHAMMAD AHSAN S. MANDRA, S.T., M.T. 197204072001121001 Pembina IV/a 01/10/2012 LEKTOR KEPALA 01/05/2008
12 SAHARUNA, S.Pd., M.Pd 197708072005011001 Penata III/c 01/10/2012 LEKTOR 01/05/2012
13 IR. MUHAMMAD FARID, S.Pd., M.T.,Ph.D., IPM. 197609072006041001 Penata Tingkat I III/d 01/04/2019 LEKTOR 01/05/2011
14 ZULHAJI, S.Pd.,M.Pd 198110232006041003 Penata III/c 01/04/2018 LEKTOR 01/02/2014
15 DR. Eng. ISMAIL, S.T., M.T. 197601142009121001 Penata Muda Tingkat I III/b 01/10/2011 ASISTEN AHLI 01/02/2013
16 DR. IR. MARTHEN PALOBORAN, S.T., M.T., IPM 197111292000031001 Penata Tingkat I III/d 01/10/2016 LEKTOR 01/06/2014
17 MUHAMMAD ISKANDAR MUSA, S.Pd., M.T. 197912072012121003 Penata Muda Tingkat I III/b 01/12/2012 ASISTEN AHLI 01/09/2016
18 DR. IR. YASDIN, S.Pd, M.Pd., M.Sc., IPM. 198702022015041003 Penata III/c 01/04/2022 LEKTOR 01/01/2022
19 JUMADIN, S.Pd., M.Pd. 198406152019031004 Penata Muda Tingkat I III/b 01/03/2019 Belum
20 ANDI MUHAMMAD TAUFIK ALI, S.Pi., M.Pd. 198607202019031008 Penata Muda Tingkat I III/b 01/03/2019 ASISTEN AHLI 01/11/2020
21 ANDI ZULFIKAR YUSUF, S.Pd., M.Pd. 199004222019031018 Penata Muda Tingkat I III/b 01/03/2019 ASISTEN AHLI 01/04/2021
22 WABDILLAH, S.Pd., M.Pd 198810132020121002 Penata Muda Tingkat I III/b 01/12/2020 ASISTEN AHLI
23 MUH. BHILAL HALIM, S.Pd., M.Pd 198607222022031002 Penata Muda Tingkat I III/b 01/03/2022 Belum

Jurusan Pendidikan Teknik Elektro

NO NAMA NIP PANGKAT GOL. TMT GOL. JABATAN TMT JAB.
1 DR. AMINUDDIN BAKRY, M.S. 195807231985031001 Pembina Utama Muda IV/c 01/10/2005 LEKTOR KEPALA 01/10/2005
2 PROF. DR. IR. YUNUS TJANDI, M.T. 195807211986011001 Pembina Utama IV/e 01/04/2011 GURU BESAR 01/10/2007
3 PROF. DR. IR. RIANA TANGKIN MANGESA, M.T. 195801081987032001 Pembina Utama Muda IV/c 01/10/2010 LEKTOR KEPALA 01/02/2003
4 DRS. SUGENG A, M.T. 196012311988031012 Pembina IV/a 01/04/2009 LEKTOR KEPALA 01/05/2008
5 DR. ALIMUDDIN SA’BAN MIRU, M.Pd. 196307231990031003 Pembina IV/a 01/04/2011 LEKTOR KEPALA 01/04/2009
6 DR. RUSLAN, M.Pd. 196312311990031028 Pembina Utama Muda IV/c 01/04/2009 LEKTOR KEPALA 01/10/2003
7 DR. SYAMSURIJAL, M.T. 196503041991121001 Pembina Tingkat I IV/b 01/04/2011 LEKTOR KEPALA 01/07/2007
8 DR. MUH. YUSUF MAPPEASSE, M.Pd. 196503171993031001 Pembina IV/a 01/04/2013 LEKTOR KEPALA 01/11/2010
9 DRS. MASSIKKI, M.Pd. 196405051993031003 Penata III/c 01/10/2010 LEKTOR 01/09/2008
10 DR. HARIPUDDIN, S.T., M.T. 196805101997021001 Pembina IV/a 01/10/2012 LEKTOR KEPALA 01/05/2010
11 AL IMRAN, S.T, MT 197110231999031001 Pembina IV/a 01/10/2011 LEKTOR KEPALA 01/06/2009
12 IR. HASRUL, S.Pd, M.T., IPM. 197707242005011003 Penata III/c 01/10/2012 LEKTOR 01/09/2008
13 DR. FIRDAUS, S.Pd., M.T. 197610122008011008 Penata III/c 01/10/2017 LEKTOR 01/02/2017
14 ZULHAJJI, ST. MT 197206162000031003 Penata III/c 01/10/2010 LEKTOR 01/08/2008
15 MULIATY YANTAHIN, S.T., M.T. 197102022009122001 Penata Muda Tingkat I III/b 01/10/2011 ASISTEN AHLI 01/07/2021
16 UDIN SIDIK SIDIN, S.Pd., M.T. 197406151997031002 Penata Tingkat I III/d 01/04/2020 LEKTOR 01/08/2017
17 EDI SUHARDI RAHMAN, S.Pd., M.Pd. 198612262014041001 Penata III/c 01/10/2020 LEKTOR 01/07/2020
18 IR. MUHAMMAD RISKA, S.Pd, M.Pd. 198509202015041001 Penata III/c 01/04/2021 LEKTOR 01/11/2020
19 VERONIKA ASRI TANDIRERUNG, S.Pd, M.Pd. 198901152015042001 Penata III/c 01/04/2022 LEKTOR 01/01/2022
20 AKHYAR MUCHTAR, S.Pd., M.T. 198510022019031007 Penata Muda Tingkat I III/b 01/03/2019 ASISTEN AHLI 01/07/2020
21 DR. ANDI IMRAN, S.Pd., M.T. 198508152019031009 Penata Muda Tingkat I III/b 01/03/2019 ASISTEN AHLI
22 ELFIRA MAKMUR, S.Pd., M.Pd. 198312222019032011 Penata Muda Tingkat I III/b 01/03/2019 ASISTEN AHLI 01/07/2021
23 HILDA ASHARI, S.Pd., M.Pd. 199102132019032013 Penata Muda Tingkat I III/b 01/03/2019 ASISTEN AHLI 01/04/2021
24 DR. MUHAMMAD ISWAL BURHAN, S.Pd., M.T. 198706182011011003 Penata Tingkat I III/d 01/03/2022 Belum
25 DESSY ANA LAILA, S.Si., M.T. 199512142022032013 Penata Muda Tingkat I III/b 01/03/2022 Belum
26 WAHYUDI, S.Pd.,M.Pd. 199607102022031011 Penata Muda Tingkat I III/b 01/03/2022 Belum
27 KHOLIK PRASOJO, S.Pd.,M.Pd. 199301312022031002 Penata Muda Tingkat I III/b 01/03/2022 Belum

Jurusan Teknik Informatika dan Komputer

NO NAMA NIP PANGKAT GOL. TMT GOL. JABATAN TMT JAB.
1 PROF. DR. SYAHRUL, M.Pd. 196210051987021001 Pembina Utama Madya IV/d 01/10/2019 GURU BESAR 01/05/2017
2 DR. IR. ABD. MUIS MAPPALOTTENG, S.Pd., M.Pd., M.T., IPM 196910181994031001 Pembina IV/a 01/10/2009 LEKTOR KEPALA 01/12/2006
3 DR. IWAN SUHARDI, S.T., M.T. 197002071997021001 Pembina IV/a 01/04/2018 LEKTOR KEPALA 01/04/2009
4 DYAH DARMA ANDAYANI, S.T., M.Tel.Eng. 197511152000032002 Penata III/c 01/04/2018 LEKTOR 01/10/2005
5 DR. MULIADI, S.Pd., M.T. 197411162001121001 Penata  Tingkat I III/d 01/10/2011 LEKTOR 01/07/2021
6 DR. IR. MUSTARI, S.Pd., M.T. 197505052005011001 Penata Tingkat I III/d 01/04/2020 LEKTOR 01/10/2007
7 DR. SANATANG, S.Pd, M.T. 197507202010122001 Penata III/c 01/12/2012 LEKTOR 01/01/2022
8 SUHARTONO, S.Kom, M.Kom. 197611032010121001 Penata III/c 01/10/2018 LEKTOR 01/03/2018
9 DR. Eng. JUMADI MABE PARENRENG, S.ST, M.Kom. 197811032010121002 Penata III/c 01/04/2020 LEKTOR 01/11/2019
10 DR. SATRIA GUNAWAN ZAIN, S.Pd, M.T. 198008092010121002 Penata III/c 01/10/2018 LEKTOR 01/07/2018
11 DYAH VITALOCCA, S.T., M.Pd 198404122014042001 Penata III/c 01/10/2020 LEKTOR 01/07/2020
12 FATHAHILLAH, S.Pd., M.Eng. 198603262015041001 Penata  Tingkat I III/c 01/10/2020 LEKTOR 01/07/2020
13 ABD. RAHMAN PATTA, S.Kom., M.T. 198212152015041001 Penata Muda Tingkat I III/b 01/04/2015 LEKTOR 01/11/2020
14 ALIFYA NFH, S.Pd.,M.Pd 199204012018032001 Penata Muda Tingkat I III/b 01/03/2018 ASISTEN AHLI 01/04/2021
15 ANDI AKRAM NUR RISAL, S.Pd., M.Kom. 199209072019031014 Penata Muda Tingkat I III/b 01/03/2019 ASISTEN AHLI 01/07/2021
16 ANDI BASO KASWAR, S.Pd., M.Kom. 199302152019031012 Penata Muda Tingkat I III/b 01/03/2019 ASISTEN AHLI 01/11/2020
17 DR. IR. RIDWAN DAUD MAHANDE, S.Pd., M.Pd., IPM 198408042019031005 Penata III/c 01/03/2019 LEKTOR 01/04/2021
18 DWI REZKY ANANDARI SULAIMAN, S.Psi., M.Si. 199106292019032015 Penata Muda Tingkat I III/b 01/03/2019 ASISTEN AHLI 01/01/2022
19 FHATIAH ADIBA, S.Pd., M.Cs. 199207282019032024 Penata Muda Tingkat I III/b 01/03/2019 ASISTEN AHLI 01/04/2021
20 IRWANSYAH SUWAHYU, S.Pd.I., M.Pd. 199208092019031011 Penata Muda Tingkat I III/b 01/03/2019 ASISTEN AHLI 01/07/2021
21 MUHAMMAD ASRIADI, S.Pd., M.Pd. 199004292019031010 Penata Muda Tingkat I III/b 01/03/2019 Belum
22 MUHAMMAD AYAT HIDAYAT, S.T., M.T. 199108202019031008 Penata Muda Tingkat I III/b 01/03/2019 Belum
23 NINIK RAHAYU ASHADI, S.Pd., M.Pd. 199107282019032014 Penata Muda Tingkat I III/b 01/03/2019 ASISTEN AHLI 01/04/2021
24 NURUL MUKHLISAH ABDAL, S.Si., M.Si. 199011202019032023 Penata Muda Tingkat I III/b 01/03/2019 ASISTEN AHLI 01/04/2021
25 SHABRINA SYNTHA DEWI, S.Pd., M.Pd 199310052019032026 Penata Muda Tingkat I III/b 01/03/2019 ASISTEN AHLI 01/01/2022
26 WIRAWAN SETIALAKSANA, S.Pd., M.Sc. 199002062019031014 Penata Muda Tingkat I III/b 01/03/2019 Belum
27 CHAIRUNNISA AR. LAMASITUDJU, S.Kom.,M.Pd 199001202019032014 Penata Muda Tingkat I III/b 01/03/2019 ASISTEN AHLI 01/01/2022
28 MARWAN RAMDHANY EDY, S.Pd.,M.Kom 199203062022031002 Penata Muda Tingkat I III/b 01/03/2022 Belum
29 FADHLIRRAHMAN BASO, S.Pd., M.Pd 199401222022031013 Penata Muda Tingkat I III/b 01/03/2022 Belum
30 M. MIFTACH FAKHRI, S.Kom., M.Pd. 199010012022031007 Penata Muda Tingkat I III/b 01/03/2022 Belum
31 KURNIA PRIMA PUTRA, S.Kom., M.T. 199011182022031009 Penata Muda Tingkat I III/b 01/03/2022 Belum
32 DEWI FATMARANI SURIANTO, S.Kom., M.Kom 199409242022032025 Penata Muda Tingkat I III/b 01/03/2022 Belum
33 MUHAMMAD FAJAR B, S.Pd., M.Cs. 199409202022031010 Penata Muda Tingkat I III/b 01/03/2022 Belum
34 WAHYU HIDAYAT M, S.Pd., M.Pd. 199205152022031007 Penata Muda Tingkat I III/b 01/03/2022 Belum
35 M. SYAHID NUR WAHID, M.Pd 199310052022031005 Penata Muda Tingkat I III/b 01/03/2022 Belum

Jurusan Pendidkan Teknik Sipil dan Perencanaan

NO NAMA NIP PANGKAT GOL. TMT GOL. JABATAN TMT JAB.
1 PROF. DR. MUHAMMAD ARDI, M.S. 195403011980031007 Pembina Utama IV/e 01/10/2009 GURU BESAR 01/10/2005
2 DRS. PANENNUNGI T, M.T. 195809211986011002 Pembina Utama Muda IV/c 01/10/2006 LEKTOR KEPALA 01/01/2001
3 DRS. ONESIMUS SAMPEBUA, M.T. 196007021986031002 Pembina IV/a 01/10/2009 LEKTOR KEPALA 01/01/2009
4 PROF. DR. MITHEN, M.T. 195803151988031002 Pembina Utama Muda IV/c 01/04/2016 GURU BESAR 01/10/2021
5 PROF. DR. IR. BAKHRANI, M.T., IPU 196110161988031006 Pembina Utama IV/e 01/04/2022 GURU BESAR 01/11/2018
6 DR. IR. AHMAD RIFQI ASRIB, M.T. 196309191991031001 Pembina Utama Muda IV/c 01/10/2011 LEKTOR KEPALA 01/02/2009
7 DRS. TAUFIQ, M.Pd. 196408051991031004 Pembina IV/a 01/04/2011 LEKTOR KEPALA 01/01/2011
8 PROF. DR. GUFRAN DARMA DIRAWAN, ST,M.EMD. 197102131996031002 Pembina Utama Madya IV/d 01/10/2015 GURU BESAR 01/04/2010
9 NUR ANNY SURYANINGSIH TAUFIQ, SP, M.Si., Ph.D. 196906261997032001 Pembina Tingkat I IV/b 01/04/2011 LEKTOR KEPALA 01/07/2008
10 PROF. DR. IR. NURLITA PERTIWI, M.T. 196904021998022001 Pembina Tingkat I IV/b 01/10/2014 GURU BESAR 01/05/2021
11 DR. MUHAMMAD IDHIL MAMING, S.T., M.T. 196801011998021001 Penata III/c 01/04/2007 LEKTOR 01/10/2006
12 DR. IRMA ASWANI AHMAD, S.T, M.T. 197208261998022001 Pembina Tingkat I IV/b 01/04/2011 LEKTOR KEPALA 01/03/2008
13 DR. IR. M. ICHSAN ALI, M.T. 196503181998021001 Pembina IV/a 01/04/2013 LEKTOR KEPALA 01/02/2011
14 AKHSARI TAHIR LOPA, S.T., M.T. 197206061999031004 Penata Muda Tingkat I III/b 01/10/2021 LEKTOR 01/04/2021
15 IR. H. SURIANTO B. MAPPANGARA, M.T. 196101081999031001 Penata III/c 01/04/2010 LEKTOR 01/03/2006
16 ULMIAH MUIS, S.T., M.T. 197107062005012002 Penata Muda III/a 01/09/2006 ASISTEN AHLI 01/06/2009
17 DR. ANAS ARFANDI, S.Pd., M.Pd. 198009202005011002 Penata Tingkat I III/d 01/10/2018 LEKTOR 01/12/2015
18 Dr. techn. ANDI ABIDAH, S.T., M.T. 197202082006042001 Penata Tingkat I III/d 01/10/2014 LEKTOR 01/10/2010
19 A. YUSDY DWIASTA R, S.T., M.T. 197411132006041001 Penata III/c 01/10/2014 LEKTOR 01/06/2014
20 DR. IR. MOHAMMAD JUNAEDY RAHMAN, S.T.,.M.T. 197306242006041003 Penata Tingkat I III/d 01/10/2017 LEKTOR 01/12/2010
21 ISHAK, S.Pd., M.T. 197604162008011007 Penata III/c 01/04/2017 LEKTOR 01/05/2016
22 ARMIWATY, S.T., M.Si. 197612312003122002 Penata III/c 01/04/2012 ASISTEN AHLI 01/03/2018
23 RAENY TENRIOLA IDRUS, S.T, M.Si. 197402032005012001 Penata III/c 01/04/2013 ASISTEN AHLI 01/03/2018
24 IR. RAHMANSAH, S.Pd.,M.T. 198206182012121003 Penata III/c 01/10/2021 LEKTOR 01/07/2021
25 DR. QADRIATHI Dg. BAU, S.T, M.Si, M.Pd. 197310232000122001 Penata III/c 01/10/2019 LEKTOR 01/12/2018
26 DR. IR. AYUDDIN, S.Pd., S.T., M.T., IPU, ASEAN Eng., ACPE 197705302008121003 Pembina IV/a 01/04/2021 LEKTOR KEPALA 01/11/2020
27 IR. M. REZA HASRUL, S.T., M.T. 199011132020121010 Penata Muda Tingkat I III/b 01/12/2020 Belum
28 AHMAD WAHIDIYAT HAEDAR, S.Pd., M.Pd 199410062020121015 Penata Muda Tingkat I III/b 01/12/2020 Belum
29 AHNAF RIYANDIRGA ARIYANSYAH PUTRA HELMY, S.T., M.T.  ‘199308072022031003 Penata Muda Tingkat I III/b 01/03/2022 Belum
30 NOOR FADILAH ROMADHANI, M.T.  ‘198804202022032007 Penata Muda Tingkat I III/b 01/03/2022 Belum
31 MOEH. KAY MUDDIN ASNUR, S.Pd., M.T.  ‘198704232022031001 Penata Muda Tingkat I III/b 01/03/2022 Belum
32 MUHAMMAD HARISTO RAHMAN, S.Pd., M.Pd.  ‘199205302022031007 Penata Muda Tingkat I III/b 01/03/2022 Belum
33 IRIANDY, S.Pd., M.Pd.  ‘199304122022031005 Penata Muda Tingkat I III/b 01/03/2022 Belum

Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga

NO NAMA NIP PANGKAT GOL. TMT GOL. JABATAN TMT JAB.
1 DRA. ASIANI ABU, M.Pd. 195907051986012007 Pembina Utama Muda IV/c 01/10/2009 LEKTOR KEPALA 01/10/2003
2 DR. NAHRIANA, M.Pd. 196111011986012002 Pembina Utama Muda IV/c 01/10/2011 LEKTOR KEPALA 01/04/2006
3 DR. A. HUDIAH, M.Pd. 196001281986012001 Pembina Utama Muda IV/c 01/04/2022 LEKTOR KEPALA 01/09/2008
4 DRA. SUKRIATI FIRMAN, M.Kes. 196003271986012001 Penata Tingkat I III/d 01/10/2014 LEKTOR 01/01/2001
5 DRA. RATNAWATI T, M.Hum. 196103081988032001 Pembina IV/a 01/10/2011 LEKTOR KEPALA 01/05/2011
6 DR. SYAMSIDAH, M.Pd. 196412051989032001 Pembina Utama Muda IV/c 01/10/2009 LEKTOR KEPALA 01/10/2003
7 DRA. KURNIATI, M.Si. 196110121989032003 Pembina Tingkat I IV/b 01/10/2013 LEKTOR KEPALA 01/07/2008
8 DRA. GAWARTI, M.Pd 196006171989032002 Penata Tingkat I III/d 01/04/2008 LEKTOR 01/01/2001
9 DR. ST. AISYAH, M.Pd. 196307311989122001 Pembina Utama Muda IV/c 01/04/2018 LEKTOR KEPALA 01/04/2009
10 DR. SLAMET WIDODO, S.Pd, M.Kes. 197308172000031002 Penata Tingkat I III/d 01/04/2013 LEKTOR 01/12/2010
11 DR. HAMIDAH SURYANI, S.Pd, M.Pd. 197002042005012001 Pembina IV/a 01/10/2021 LEKTOR KEPALA 01/12/2020
12 DR. A. NUR MAIDA, S.Pd., M.Si. 197406162006042001 Penata III/c 01/10/2014 LEKTOR 01/07/2013
13 HAERANI, S.Pd.,M.Kes 197112162003122001 Penata III/c 01/04/2018 LEKTOR 01/08/2017
14 RIKA RIWAYANI, S.Pd.,M.Hum 197611172003122001 Penata III/c 01/04/2018 LEKTOR 01/08/2017
15 ROSMIATY, S.Pd., M.Pd 197701292003122003 Penata  Tingkat I III/d 01/10/2021 LEKTOR 01/09/2010
16 IRMAYANTI, S.Pd, M.Pd. 198812092015042001 Penata III/c 01/10/2021 LEKTOR 01/07/2021
17 BESSE QUR’ANI, S.Pd., M.Pd. 199009152019032018 Penata Muda Tingkat I III/b 01/03/2019 ASISTEN AHLI 01/07/2021
18 NURHIJRAH, S.Pd., M.Pd. 198509162019032009 Penata Muda Tingkat I III/b 01/03/2019 ASISTEN AHLI 01/07/2021
19 RISSA MEGAVITRY, S.Pd., M.Si 199111282019032028 Penata Muda Tingkat I III/b 01/03/2019 ASISTEN AHLI 01/07/2021
20 SYARIFAH SURYANA, S.Pd., M.Pd. 199012292019032020 Penata Muda Tingkat I III/b 01/03/2019 ASISTEN AHLI 01/07/2021
21 IZMI BURHANUDDIN, S.Pd., M.Pd 199101182020122023 Penata Muda Tingkat I III/b 01/12/2020 Belum
22 ISRAWATI HAMSAR, S.Pd., M.Pd 199511262022032018 Penata Muda Tingkat I III/b 01/03/2022 Belum

Jurusan Pendidikan Teknik Mesin

NO. N A M A NIDN N I P Pangkat / Golongan Gol JABATAN FUNGSIONAL 
1 DRA. ASMAH ADAM, M.Pd. ‘0028105802 195810281985032002 Pembina Utama Muda IV/c LEKTOR KEPALA
2 DR. RUSLI ISMAIL, M.Pd. 0023035906 195903231985031004 Pembina Utama Muda IV/c LEKTOR KEPALA
3 DR. A. MUH. IDKHAN, ST, MT. 0007106602 196610071994121001 Pembina Utama Muda IV/c LEKTOR KEPALA
4 DR. NURLAELA, M.P 0011096308 196309111992042001 Pembina Tingkat I IV/b LEKTOR KEPALA
5 DR.Eng. H. MUHAMMAD AGUNG, S.T., MT 0007037202 197203071997021001 Pembina Tingkat I IV/b LEKTOR KEPALA
6 DR. FISKIA RERA BAHARUDDIN, S.T., M.T. 0015037302 197303151997021001 Pembina IV/a LEKTOR KEPALA
7 DR. AMIRUDDIN, ST, MT 0018027403 197402182006041003 Pembina IV/a LEKTOR KEPALA
8 DR. SAMNUR, S.T, M.T. 0002057401 197405021998021002 Pembina Tingkat I IV/b LEKTOR KEPALA
9 DR. HAMZAH NUR, S.Pd, M.Pd 0018057407 197405182000031001 Pembina IV/a LEKTOR KEPALA
10 DR. DJUANDA, S.T, M.T. 0009067101 197106091996011001 Penata Tingkat I III/d LEKTOR
11 DR. ANDI MUHAMMAD IRFAN, ST, MT 0024086801 196808241998021001 Penata III/c LEKTOR
12 DRS. MARDI SYAHIR, M.Pd. 0022125504 195512221984011001 Penata III/c LEKTOR
13 ADY RUKMA, S.T., M.Pd. 0022046807 196804221994121001 Penata III/c LEKTOR
14 MUHSIN Z, ST, M.Eng. 0021027506 197502212006041001 Penata III/c LEKTOR
15 MUZAWIR  ARIEF, ST, M.Sc. 0006107406 197410061999031002 Penata III/c LEKTOR
16 BADARUDDIN ANWAR,S.Pd. M.Pd 0015087514 197508152007011002 Penata III/c LEKTOR
17 A. RAMLI RASJID, S.Sos, M.Pd. 0005066808 196806051987121001 Penata Muda Tingkat I III/b ASISTEN AHLI
18 DR. ARIMANSYAH SAHABUDDIN, ST, MT 0011117005 197011111999031001 Penata Muda Tingkat I III/b ASISTEN AHLI
19 ASHAR PRAMONO, S.T., M.T. 0013047206 197204132006041002 Penata Muda Tingkat I III/b ASISTEN AHLI
20 ISMAIL AQSHA, S.Pd., M.Pd. 198610262019031006 Penata Muda Tingkat I III/b Belum
21 MUHAMMAD HASIM S, S.Pd., M.Pd. 198612042019031008 Penata Muda Tingkat I III/b Belum

Prodi Pendidikan Teknologi Pertanian

NO NAMA NIP PANGKAT GOL. TMT GOL. JABATAN TMT JAB.
1 PROF. DR. LAHMING, M.S. 195412311985031010 Pembina Utama Madya IV/d 01/04/2015 GURU BESAR 01/08/2014
2 PROF. DR. IR. H. HUSAIN SYAM, M.T.P., IPU., ASEAN Eng. 196607071991031003 Pembina Utama IV/e 01/04/2019 GURU BESAR 01/04/2008
3 PROF. DR. DRS. IR. JAMALUDDIN, M.P., IPM. 196707231992031002 Pembina IV/a 01/04/2009 GURU BESAR 01/06/2022
4 DR. IR. ANDI SUKAINAH, S.TP, M.Si., IPM. 197104231998022001 Pembina IV/a 01/10/2013 LEKTOR KEPALA 01/04/2011
5 PROF. DR. PATANG, S.Pi,. M.Si. 196910132000031001 Pembina Utama Madya IV/d 01/10/2016 GURU BESAR 01/08/2016
6 DR. SUBARIYANTO, M.Si. 196507271994031002 Penata Tingkat I III/d 01/04/2006 LEKTOR 01/11/2002
7 DR. ERNAWATI SJAHRUDDIN KASENG, S.Pi, M.Si. 197110111996012001 Penata Tingkat I III/d 01/10/2012 LEKTOR 01/06/2006
8 DR. M. RAIS, S.Pd, M.P., M.T. 197412312005011004 Pembina IV/a 01/10/2016 LEKTOR KEPALA 01/09/2013
9 NURMILA, M.Pd,I 196912312014092004 Penata III/c 01/04/2021 LEKTOR 01/11/2020
10 AMIRAH MUSTARIN, S.Pi, M.Si 198607282015042002 Penata III/c 01/04/2022 LEKTOR 01/01/2022
11 RATNAWATY FADILAH, S.P., M.Sc. 198006272015042001 Penata III/c 01/04/2022 LEKTOR 01/01/2022
12 AMIRUDDIN HAMBALI, S.TP., M.Si. 198508092019031011 Penata Muda Tingkat I III/b 01/03/2019 Belum
13 ANDI MUHAMMAD AKRAM MUKHLIS, S.T., M.Si. 199103212019031019 Penata Muda Tingkat I III/b 01/03/2019 ASISTEN AHLI 01/01/2022
14 ERVI NOVITASARI, S.Pd., M.Pd. 199111102019032011 Penata Muda Tingkat I III/b 01/03/2019 Belum
15 KHAIDIR RAHMAN, S.Pd., M.Pd. 199303222019031006 Penata Muda Tingkat I III/b 01/03/2019 Belum
16 NUNIK LESTARI, S.T.P.,M.Si. 198505122019032007 Penata Muda Tingkat I III/b 01/03/2019 ASISTEN AHLI 01/01/2022
17 RESKI PRAJA PUTRA, S.TP., M.Si. 198404062019031007 Penata Muda Tingkat I III/b 01/03/2019 ASISTEN AHLI 01/01/2022
18 RESKI FEBIYANTI RAUF, S.TP., M.Si. 199102072019032017 Penata Muda Tingkat I III/b 01/03/2019 ASISTEN AHLI 01/01/2022
19 ANDI ALAMSYAH RIVAI, S.Pi.,M.Si 199301032019091001 Penata Muda Tingkat I III/b 01/09/2019 ASISTEN AHLI 01/01/2022
20 DR. IR. NUR RAHMAH, M.Si 197103112005012001 Penata III/c 01/04/2010 LEKTOR 01/11/2010
21 INDRAYANI, S.Pi., M.Biotech.Stu., Ph.D. 197412232001122001 Penata Tingkat I III/d 01/04/2014 LEKTOR 01/08/2009
22 DR. DEWI PUSPITASARI, SP.,M.Si. 19850424 202203 2 001 Penata III/c 01/03/2022 Belum
23 AKMAL HIDAYAT, S.Pd., M.Pd 19930918 202203 1 010 Penata Muda Tingkat I III/b 01/03/2022 Belum
24 HARTINI RAMLI, S.Pd., M.Pd. 19940811 202203 2015 Penata Muda Tingkat I III/b 01/03/2022 Belum