Dosen

Jurusan Pendidikan Teknik Elektronika

NO. N A M A NIDN N I P Pangkat / Golongan Gol JABATAN FUNGSIONAL 
1 PROF. DR. SAPTO HARYOKO, M.Pd. 0027126213 196212271987021001 Pembina Utama Madya IV/d GURU BESAR
2 DR. LU’MU, M.Pd. 0018036302 196303181990032001 Pembina Utama Muda IV/c LEKTOR KEPALA
3 DR. SALIRUDDIN, M.Pd. 0002075803 195807021985031001 Pembina Utama Muda IV/c LEKTOR KEPALA
4 DR. DARLAN, M.Pd. 0016085806 195808161985031008 Pembina Utama Muda IV/c LEKTOR KEPALA
5 DR. MAHMUD MUSTAPA, M.Pd. 0006026707 196702061992031004 Pembina Utama Muda IV/c LEKTOR KEPALA
6 DR. IR. HASANAH, MT 0012075916 195907121986012002 Pembina Tingkat I IV/b LEKTOR KEPALA
7 DR. PURNAMAWATI, M.Pd. 0029106602 196610291991032002 Pembina Tingkat I IV/b LEKTOR KEPALA
8 DRS. FAISAL, M.Si. M.Inf.Tech., Ph.D 0010096503 196509101991031003 Pembina Tingkat I IV/b LEKTOR KEPALA
9 DRS. SABRAN, M.Pd. 0031126622 196612311991121001 Pembina IV/a LEKTOR KEPALA
10 DRS. TASRI, M.Pd. 0001125902 195912011989031002 Pembina IV/a LEKTOR KEPALA
11 YASSER ABDUL DJAWAD, ST., M.Sc., Ph.D 0024057306 197305241998021001 Pembina IV/a LEKTOR KEPALA
12 DR. SUPRIADI, M.T. 0031126722 196712311993031018 Pembina IV/a LEKTOR KEPALA
13 DR. UMMIATI RAHMAH, S.Pd, MT. 0003097206 197209031999032003 Pembina Tingkat I IV/b LEKTOR KEPALA
14 MISITA ANWAR, B.Eng., M.Inf.sc., Ph.D. 0022017405 197401222000032001 Pembina IV/a LEKTOR KEPALA
15 RIDWANSYAH, ST, MT 0017127503 197512172000031001 Pembina IV/a LEKTOR KEPALA
16 SAHARUDDIN, ST., M.Pd. 0001127109 197112021998021005 Pembina IV/a LEKTOR KEPALA
17 SUTARSI SUHAEB, S.T., M.Pd. 0003067103 197106031998022001 Pembina IV/a LEKTOR KEPALA
18 MUSTAMIN, S.Pd, M.Pd, MT. 0018067104 197106182000031002 Penata III/c LEKTOR
19 DR. MUH. MA’RUF IDRIS, ST, MT 0012127103 197112121997021001 Penata III/c LEKTOR
20 DR. HENDRA JAYA, S.Pd., MT 0007098203 198209072005011001 Penata III/c LEKTOR KEPALA
21 MANTASIA, S.Pd. MT 0031077206 197207312006042001 Penata III/c LEKTOR
22 ANITA CANDRA DEWI, S.Pd., M.Pd. 0901018501 198501012019032015 Penata Muda Tingkat I III/b Belum
23 GANGGANG CANGGI ARNANTO, S.Pd., M.Pd. 0909038702 198703092019031009 Penata Muda Tingkat I III/b Belum
24 Putri Ida Sunaryathy Samad, S.T., M.Si., PhD 0011057412 19740511 200801 2 004 Penata III/c

Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif

NO. N A M A NIDN N I P Pangkat / Golongan Gol JABATAN FUNGSIONAL 
1 PROF. DR. H. HAMSU ABDUL GANI, M.Pd. 0031126089 196012311985031029 Pembina Utama IV/e GURU BESAR
2 PROF. DR. MANSYUR, M.Si 0031126705 196712311992031018 Pembina Utama Madya IV/d GURU BESAR
3 PROF. DR. WASIR, M.S. 0025025802 195802251985031003 Pembina Utama Madya IV/d GURU BESAR
4 DR. RUSYADI, M.Pd 0021095808 195809211986031002 Pembina Utama Muda IV/c LEKTOR KEPALA
5 DR. SUNARDI, M.Pd. 0007085502 195508071987021001 Pembina Utama Muda IV/c LEKTOR KEPALA
6 DR. MARSUS SUTI, M. Kes 0030126017 196012301986011001 Pembina Utama Muda IV/c LEKTOR KEPALA
7 DR. DARMAWANG, M.Kes 0007076203 196207071991031002 Pembina Utama Muda IV/c LEKTOR KEPALA
8 DR. DRS. SYAFIUDDIN PARENRENGI, M.Pd 0013076306 196307131991031003 Pembina Utama Muda IV/c LEKTOR KEPALA
9 PROF. DR. MUHAMMAD YAHYA, M.Kes, M.Eng. 0023066302 196306231991031002 Pembina Utama Madya IV/d GURU BESAR
10 DR. HARUNA, M.Pd. 0031126090 196001011988031004 Pembina Tingkat I IV/b LEKTOR KEPALA
11 DR. MOHAMMAD AHSAN S. MANDRA, ST, M.T. 0007047202 197204072001121001 Pembina IV/a LEKTOR KEPALA
12 DR. FAIZAL AMIR, M.Pd. 0017046414 196404171991031005 Pembina IV/a LEKTOR KEPALA
13 SAHARUNA, S.Pd., M.Pd 0007087703 197708072005011001 Penata III/c LEKTOR
14 MUHAMMAD FARID, S.Pd., M.T.,Ph.D 0007097607 197609072006041001 Penata Tingkat I III/d LEKTOR
15 DR. MARTHEN PALOBORAN, S.T., M.T. 0029117107 197111292000031001 Penata Tingkat I III/d LEKTOR
16 DR. Eng. ISMAIL, ST, MT 0014017605 197601142009121001 Penata Muda Tingkat I III/b ASISTEN AHLI
17 MUHAMMAD ISKANDAR MUSA, S.Pd., M.T. 0007127908 197912072012121003 Penata Muda Tingkat I III/b ASISTEN AHLI
18 ZULHAJI, S.Pd.,M.Pd 0023108104 198110232006041003 Penata III/c LEKTOR
19 DR. YASDIN, S.Pd, M.Pd. 0002028701 198702022015041003 Penata Muda Tingkat I III/b ASISTEN AHLI
20 ANDI MUHAMMAD TAUFIK ALI, S.Pi., M.Pd. 0920078602 198607202019031008 Penata Muda Tingkat I III/b Belum
21 ANDI ZULFIKAR YUSUF, S.Pd., M.Pd. 0914019004 199004222019031018 Penata Muda Tingkat I III/b Belum
22 JUMADIN, S.Pd., M.Pd. 198406152019031004 Penata Muda Tingkat I III/b Belum

Jurusan Pendidikan Teknik Elektro

NO. N A M A NIDN N I P Pangkat / Golongan Gol JABATAN FUNGSIONAL 
1 PROF. DR. IR. YUNUS TJANDI, MT. 0021075803 195807211986011001 Pembina Utama IV/e GURU BESAR
2 DR. IR. RIANA TANGKIN MANGESA, M.T. 0008015802 195801081987032001 Pembina Utama Muda IV/c LEKTOR KEPALA
3 DR. AMINUDDIN BAKRY, M.S. 0023075803 195807231985031001 Pembina Utama Muda IV/c LEKTOR KEPALA
4 DR. RUSLAN, M.Pd. 0031126338 196312311990031028 Pembina Utama Muda IV/c LEKTOR KEPALA
5 DR. IR. MUHAMMAD NASIR MALIK, MT 0022105706 195710221987031004 Pembina Tingkat I IV/b LEKTOR KEPALA
6 DR. SYAMSURIJAL, MT 0004036504 196503041991121001 Pembina Tingkat I IV/b LEKTOR KEPALA
7 DRS. SUGENG A, MT 0031126024 196012311988031012 Pembina IV/a LEKTOR KEPALA
8 DRS. SYARIFUDDIN KASIM, MT 0002045702 195704021986011002 Pembina IV/a LEKTOR KEPALA
9 Dr. ABD. MUIS MAPPALOTTENG, S.Pd, M.Pd, MT 0018106905 196910181994031001 Pembina IV/a LEKTOR KEPALA
10 AL IMRAN, S.T, MT 0023107104 197110231999031001 Pembina IV/a LEKTOR KEPALA
11 DRS. ALIMUDDIN SA’BAN MIRU, M.Pd. 0023076302 196307231990031003 Pembina IV/a LEKTOR KEPALA
12 DRS. MARSUD HAMID, M.Kes. 0007075710 195707071986011001 Penata Tingkat I III/d LEKTOR
13 ZULHAJJI, ST. MT 0016067208 197206162000031003 Penata III/c LEKTOR
14 HASRUL, S.Pd, M.T. 0024077705 197707242005011003 Penata III/c LEKTOR
15 DRS. MASSIKKI 0005056406 196405051993031003 Penata III/c LEKTOR
16 FIRDAUS, S.Pd, MT 0012107606 197610122008011008 Penata III/c LEKTOR
17 MULIATY YANTAHIN, ST, MT 0002027108 197102022009122001 Penata Muda Tingkat I III/b Belum
18 EDI SUHARDI RAHMAN, S.Pd, M.Pd. 0026128601 198612262014041001 Penata Muda Tingkat I III/b ASISTEN AHLI
19 Veronika Asri Tandirerung, S.Pd, M.Pd. 0015018904 198901152015042001 Penata Muda Tingkat I III/b ASISTEN AHLI
20 Fathahillah, S.Pd., M.Eng. 0926038601 198603262015041001 Penata Muda Tingkat I III/b ASISTEN AHLI
21 Muhammad Riska, S.Pd, M.Pd. 0020098503 198509202015041001 Penata Muda Tingkat I III/b ASISTEN AHLI
22 AKHYAR MUCHTAR, S.Pd., M.T. 0902108501 198510022019031007 Penata Muda Tingkat I III/b Belum
23 ANDI IMRAN, S.Pd., M.T. 0015088504 198508152019031009 Penata Muda Tingkat I III/b Belum
24 ELFIRA MAKMUR, S.Pd., M.Pd. 198312222019032011 Penata Muda Tingkat I III/b Belum
25 HILDA ASHARI, S.Pd., M.Pd. 199102132019032013 Penata Muda Tingkat I III/b Lektor

Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer

NO. N A M A NIDN N I P Pangkat / Golongan Gol JABATAN FUNGSIONAL 
1 PROF. DR. SYAHRUL, M.Pd. 0005106204 196210051987021001 Pembina Utama Madya IV/d GURU BESAR
2 HARIPUDDIN, ST, MT 0010056807 196805101997021001 Pembina IV/a LEKTOR KEPALA
3 DR. MUH. YUSUF MAPPEASSE, M.Pd. 0017036502 196503171993031001 Pembina IV/a LEKTOR KEPALA
4 DR. IWAN SUHARDI, ST, MT 0007027002 197002071997021001 Pembina IV/a LEKTOR KEPALA
5 MULIADI, S.Pd, M.T. 0016117404 197411162001121001 Penata III/c ASISTEN AHLI
6 DR. MUSTARI, S.Pd., M.T. 0005057513 197505052005011001 Penata III/c LEKTOR
7 UDIN SIDIK SIDIN, S.Pd, MT 0015067407 197406151997031002 Penata III/c LEKTOR
8 DR. SANATANG, S.Pd, M.T. 0020077512 197507202010122001 Penata Muda Tingkat I III/b ASISTEN AHLI
9 DYAH DARMA ANDAYANI,ST. M.Tel.Eng. 0015117508 197511152000032002 Penata III/c LEKTOR
10 DYAH VITALOCCA, S.T., M.Pd 0412048405 198404122014042001 Penata Muda Tingkat I III/b ASISTEN AHLI
11 ALIFYA NFH, S.Pd.,M.Pd 0901049201 199204012018032001 Penata Muda Tingkat I III/b Belum
12 DR. RIDWAN DAUD MAHANDE, S.Pd., M.Pd. 198408042019031005 Penata III/c Belum
13 DWI REZKY ANANDARI SULAIMAN, S.Psi., M.Si. 199106292019032015 Penata Muda Tingkat I III/b Belum
14 IRWANSYAH SUWAHYU, S.Pd.I., M.Pd. 199208092019031011 Penata Muda Tingkat I III/b Belum
15 MUHAMMAD ASRIADI, S.Pd., M.Pd. 199004292019031010 Penata Muda Tingkat I III/b Belum
16 MUHAMMAD AYAT HIDAYAT, S.T., M.T. 199108202019031008 Penata Muda Tingkat I III/b Belum
17 NINIK RAHAYU ASHADI, S.Pd., M.Pd. 199107282019032014 Penata Muda Tingkat I III/b Belum
18 NURUL MUKHLISAH ABDAL, S.Si., M.Si. 0020119004 199011202019032023 Penata Muda Tingkat I III/b Belum
19 SHABRINA SYNTHA DEWI, S.Pd., M.Pd 199310052019032026 Penata Muda Tingkat I III/b Belum
20 WIRAWAN SETIALAKSANA, S.Pd., M.Sc. 2006029001 199002062019031014 Penata Muda Tingkat I III/b Belum
21 CHAIRUNNISA AR. LAMASITUDJU, S.Kom.,M.Pd 199001202019032014 Penata Muda Tingkat I III/b Belum

Jurusan Pendidkan Teknik Sipil dan Perencanaan

NO. N A M A NIDN N I P Pangkat / Golongan Gol JABATAN FUNGSIONAL 
1 PROF. DR. MUHAMMAD ARDI, M.S. 0001035405 195403011980031007 Pembina Utama IV/e GURU BESAR
2 PROF. DR. IR. BAKHRANI, MT 0016106110 196110161988031006 Pembina Utama Madya IV/d GURU BESAR
3 DRS. PANENNUNGI T, MT 0021095813 195809211986011002 Pembina Utama Muda IV/c LEKTOR KEPALA
4 DR. IR. AHMAD RIFQI ASRIB, MT 0019096302 196309191991031001 Pembina Utama Muda IV/c LEKTOR KEPALA
5 PROF. DR. GUFRAN DARMA DIRAWAN, ST,M.EMD. 0013027102 197102131996031002 Pembina Utama Madya IV/d GURU BESAR
6 DR. IR. NURLITA PERTIWI, M.T. 0002046902 196904021998022001 Pembina Tingkat I IV/b LEKTOR KEPALA
7 DR. MITHEN, M.T. 0015035812 195803151988031002 Pembina Utama Muda IV/c LEKTOR KEPALA
8 NUR ANNY SURYANINGSIH TAUFIQ, SP, M.Si., Ph.D. 0026066903 196906261997032001 Pembina Tingkat I IV/b LEKTOR KEPALA
9 DR. IRMA ASWANI AHMAD, S.T, M.T. 0026087202 197208261998022001 Pembina Tingkat I IV/b LEKTOR KEPALA
10 DR. IR. M. ICHSAN ALI, MT 0018036503 196503181998021001 Pembina IV/a LEKTOR KEPALA
11 DRS. ONESIMUS SAMPEBUA, MT 0002076010 196007021986031002 Pembina IV/a LEKTOR KEPALA
12 DRS. TAUFIQ, M.Pd. 0005086416 196408051991031004 Pembina IV/a LEKTOR KEPALA
13 Dr. techn. ANDI ABIDAH, S.T., M.T. 0008027206 197202082006042001 Penata Tingkat I III/d LEKTOR
14 MUHAMMAD IDHIL MAMING, S.T., M.T. 0001016807 196801011998021001 Penata III/c LEKTOR
15 IR. H. SURIANTO B. MAPPANGARA, MT 0008016109 196101081999031001 Penata III/c LEKTOR
16 DR. IR. MOHAMMAD JUNAEDY RAHMAN, ST,MT. 0024067307 197306242006041003 Penata Tingkat I III/d LEKTOR
17 A. YUSDY DWIASTA R, ST, MT 0013117405 197411132006041001 Penata III/c LEKTOR
18 ARMIWATY, S.T., M.Si. 0031127608 197612312003122002 Penata III/c ASISTEN AHLI
19 RAENY TENRIOLA IDRUS, ST, M.Si. 0003027408 197402032005012001 Penata III/c ASISTEN AHLI
20 RAHMANSAH, S.Pd.,M.T. 0018068205 198206182012121003 Penata Muda Tingkat I III/b ASISTEN AHLI
21 DR. ANAS ARFANDI, S.Pd,M.Pd. 0020098006 198009202005011002 Penata Tingkat I III/d LEKTOR
22 ISHAK, S.Pd, MT 0016047607 197604162008011007 Penata III/c LEKTOR
23 IR. JAN ROBERT ELIM SALIM, M.T 0012115604 195611121987021001 Penata Muda III/a ASISTEN AHLI
24 DR. QADRIATHI Dg. BAU, S.T, M.Si, M.Pd. 0023107302 197310232000122001 Penata III/c LEKTOR
25 ULMIAH MUIS, ST, MT 0006077108 197107062005012002 Penata Muda III/a ASISTEN AHLI
26 AKHSARI TAHIR LOPA, S.T., MT 0006067209 197206061999031004 Penata Muda III/a ASISTEN AHLI

Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga

NO. N A M A NIDN N I P Pangkat / Golongan Gol JABATAN FUNGSIONAL 
1 PROF. DR. JOKEBETH  SALUDUNG, M.Pd. 0002075103 195107021976032001 Pembina Utama Madya IV/d GURU BESAR
2 DRA. ASIANI ABU, M.Pd. 0005075917 195907051986012007 Pembina Utama Muda IV/c LEKTOR KEPALA
3 DR. NAHRIANA, M.Pd. 0001116104 196111011986012002 Pembina Utama Muda IV/c LEKTOR KEPALA
4 DR. SYAMSIDAH, M.Pd. 0005126402 196412051989032001 Pembina Utama Muda IV/c LEKTOR KEPALA
5 DRA. KURNIATI, M.Si. 0012106105 196110121989032003 Pembina Tingkat I IV/b LEKTOR KEPALA
6 DRA. SRIKANDI, M.Pd. 0013065802 195806131986032002 Pembina Tingkat I IV/b LEKTOR KEPALA
7 DR. A. HUDIAH, M.Pd. 0028016002 196001281986012001 Pembina Tingkat I IV/b LEKTOR KEPALA
8 DR. ST. AISYAH, M.Pd. 0031076305 196307311989122001 Pembina Utama Muda IV/c LEKTOR KEPALA
9 DRA. RATNAWATI T, M.Hum. 0008036110 196103081988032001 Pembina IV/a LEKTOR KEPALA
10 DRA. SUKRIATI FIRMAN, M.Kes. 0027036003 196003271986012001 Penata Tingkat I III/d LEKTOR
11 DRA. GAWARTI, M.Pd 0017066003 196006171989032002 Penata Tingkat I III/d LEKTOR
12 DR. SLAMET WIDODO, S.Pd, M.Si. 0017087307 197308172000031002 Penata Tingkat I III/d LEKTOR
13 DRS. ZAINAL SAID, APT, M.Si. 0024036601 196603241991031008 Penata Tingkat I III/d LEKTOR
14 DR. HAMIDAH SURYANI, S.Pd, M.Pd. 0004027007 197002042005012001 Penata Tingkat I III/d LEKTOR
15 DR. A. NUR MAIDA, S.Pd., M.Si. 0016067408 197406162006042001 Penata III/c LEKTOR
16 HAERANI, S.Pd.,M.Kes 0016127104 197112162003122001 Penata III/c LEKTOR
17 RIKA RIWAYANI, S.Pd.,M.Hum 0017117604 197611172003122001 Penata III/c LEKTOR
18 ROSMIATY, S.Pd., M.Pd 0029017701 197701292003122003 Penata III/c LEKTOR
19 Irmayanti, S.Pd, M.Pd. 0009128801 198812092015042001 Penata Muda Tingkat I III/b ASISTEN AHLI
20 BESSE QUR’ANI, S.Pd., M.Pd. 0015099005 199009152019032018 Penata Muda Tingkat I III/b Belum
21 NURHIJRAH, S.Pd., M.Pd. 198509162019032009 Penata Muda Tingkat I III/b Belum
22 RISSA MEGAVITRY, S.Pd., M.Si 0028119104 199111282019032028 Penata Muda Tingkat I III/b Belum
23 SYARIFAH SURYANA, S.Pd., M.Pd. 0929129001 199012292019032020 Penata Muda Tingkat I III/b Belum

Jurusan Pendidikan Teknik Mesin

NO. N A M A NIDN N I P Pangkat / Golongan Gol JABATAN FUNGSIONAL 
1 DRA. ASMAH ADAM, M.Pd. ‘0028105802 195810281985032002 Pembina Utama Muda IV/c LEKTOR KEPALA
2 DR. RUSLI ISMAIL, M.Pd. 0023035906 195903231985031004 Pembina Utama Muda IV/c LEKTOR KEPALA
3 DR. A. MUH. IDKHAN, ST, MT. 0007106602 196610071994121001 Pembina Utama Muda IV/c LEKTOR KEPALA
4 DR. NURLAELA, M.P 0011096308 196309111992042001 Pembina Tingkat I IV/b LEKTOR KEPALA
5 DR.Eng. H. MUHAMMAD AGUNG, S.T., MT 0007037202 197203071997021001 Pembina Tingkat I IV/b LEKTOR KEPALA
6 DR. FISKIA RERA BAHARUDDIN, S.T., M.T. 0015037302 197303151997021001 Pembina IV/a LEKTOR KEPALA
7 DR. AMIRUDDIN, ST, MT 0018027403 197402182006041003 Pembina IV/a LEKTOR KEPALA
8 DR. SAMNUR, S.T, M.T. 0002057401 197405021998021002 Pembina Tingkat I IV/b LEKTOR KEPALA
9 DR. HAMZAH NUR, S.Pd, M.Pd 0018057407 197405182000031001 Pembina IV/a LEKTOR KEPALA
10 DR. DJUANDA, S.T, M.T. 0009067101 197106091996011001 Penata Tingkat I III/d LEKTOR
11 DR. ANDI MUHAMMAD IRFAN, ST, MT 0024086801 196808241998021001 Penata III/c LEKTOR
12 DRS. MARDI SYAHIR, M.Pd. 0022125504 195512221984011001 Penata III/c LEKTOR
13 ADY RUKMA, S.T., M.Pd. 0022046807 196804221994121001 Penata III/c LEKTOR
14 MUHSIN Z, ST, M.Eng. 0021027506 197502212006041001 Penata III/c LEKTOR
15 MUZAWIR  ARIEF, ST, M.Sc. 0006107406 197410061999031002 Penata III/c LEKTOR
16 BADARUDDIN ANWAR,S.Pd. M.Pd 0015087514 197508152007011002 Penata III/c LEKTOR
17 A. RAMLI RASJID, S.Sos, M.Pd. 0005066808 196806051987121001 Penata Muda Tingkat I III/b ASISTEN AHLI
18 DR. ARIMANSYAH SAHABUDDIN, ST, MT 0011117005 197011111999031001 Penata Muda Tingkat I III/b ASISTEN AHLI
19 ASHAR PRAMONO, S.T., M.T. 0013047206 197204132006041002 Penata Muda Tingkat I III/b ASISTEN AHLI
20 ISMAIL AQSHA, S.Pd., M.Pd. 198610262019031006 Penata Muda Tingkat I III/b Belum
21 MUHAMMAD HASIM S, S.Pd., M.Pd. 198612042019031008 Penata Muda Tingkat I III/b Belum

Prodi Pendidikan Teknologi Pertanian

NO. N A M A NIDN N I P Pangkat / Golongan Gol JABATAN FUNGSIONAL 
1 PROF. DR. H. HUSAIN SYAM, M.T.P. 0007076604 196607071991031003 Pembina Utama IV/e GURU BESAR
2 PROF. DR. PATANG, S.Pi,. M.Si. 0013106902 196910132000031001 Pembina Utama Madya IV/d GURU BESAR
3 PROF. DR. LAHMING, M.S. 0031125427 195412311985031010 Pembina Utama Madya IV/d GURU BESAR
4 DR. ANDI SUKAINAH, S.TP, M.Si. 0023047106 197104231998022001 Pembina IV/a LEKTOR KEPALA
5 DR. JAMALUDDIN, MP 0023076702 196707231992031002 Pembina IV/a LEKTOR KEPALA
6 DR. ERNAWATI SJAHRUDDIN KASENG, S.Pi, M.Si. 0011107104 197110111996012001 Penata Tingkat I III/d LEKTOR
7 DR. M. RAIS, S.Pd, M.P., MT 0031127407 197412312005011004 Pembina IV/a LEKTOR KEPALA
8 DR. SUBARIYANTO, M.Si. 0027076505 196507271994031002 Penata Tingkat I III/d LEKTOR
9 NURMILA, M.Pd,I 0031126929 196912312014092004 Penata Muda Tingkat I III/b ASISTEN AHLI
10 Amirah Mustarin, S.Pi, M.Si 0028078603 198607282015042002 Penata Muda Tingkat I III/b ASISTEN AHLI
11 Ratnawaty Fadilah, S.P., M.Sc. 0027068006 198006272015042001 Penata Muda Tingkat I III/b ASISTEN AHLI
12 AMIRUDDIN HAMBALI, S.TP., M.Si. 0909088504 198508092019031011 Penata Muda Tingkat I III/b Belum
13 ANDI MUHAMMAD AKRAM MUKHLIS, S.T., M.Si. 0021039102 199103212019031019 Penata Muda Tingkat I III/b Belum
14 ERVI NOVITASARI, S.Pd., M.Pd. 199111102019032011 Penata Muda Tingkat I III/b Belum
15 KHAIDIR RAHMAN, S.Pd., M.Pd. 199303222019031006 Penata Muda Tingkat I III/b Belum
16 NUNIK LESTARI, S.T.P.,M.Si. 0012058507 198505122019032007 Penata Muda Tingkat I III/b Belum
17 RESKI PRAJA PUTRA, S.TP., M.Si. 198404062019031007 Penata Muda Tingkat I III/b Belum
18 RESKI FEBIYANTI RAUF, S.TP., M.Si. 199102072019032017 Penata Muda Tingkat I III/b Belum
19 ANDI ALAMSYAH RIVAI, S.Pi.,M.Si 0003019302 199301032019091001 Penata Muda Tingkat I III/b Belum
20 DR. IR. NUR RAHMAH, M.Si 0011037107 197103112005012001 Penata III/c LEKTOR

Prodi Teknik Komputer

NO. N A M A NIDN N I P Pangkat / Golongan Gol JABATAN FUNGSIONAL 
1 SUHARTONO, S.Kom, M.Kom. 0303117602 197611032010121001 Penata III/c LEKTOR
2 DR. Eng. JUMADI MABE PARENRENG, S.ST, M.Kom. 0003117804 197811032010121002 Penata Muda Tingkat I III/b LEKTOR
3 DR. SATRIA GUNAWAN ZAIN, S.Pd, M.T. 0009088003 198008092010121002 Penata III/c LEKTOR
4 Abd. Rahman Patta, S.Kom., M.T. 0015128207 198212152015041001 Penata Muda Tingkat I III/b ASISTEN AHLI
5 ANDI AKRAM NUR RISAL, S.Pd., M.Kom. 0007099202 199209072019031014 Penata Muda Tingkat I III/b
6 ANDI BASO KASWAR, S.Pd., M.Kom. 0915029301 199302152019031012 Penata Muda Tingkat I III/b
7 FHATIAH ADIBA, S.Pd., M.Cs. 0028079202 199207282019032024 Penata Muda Tingkat I III/b

Prodi Pendidikan Vokasi Mekatronika

NO. N A M A NIDN N I P Pangkat / Golongan Gol JABATAN FUNGSIONAL 
1 DR. EDY SABARA, M.Si. 0024116601 196611241991031002 Pembina Tingkat I IV/b LEKTOR KEPALA
2 AULIA SABRIL, S.T., M.T. 198504262019031013 Penata Muda Tingkat I III/b
3 FAISAL, S.Pd., M.Eng. 198808092019031014 Penata Muda Tingkat I III/b
4 FITRAH ASMA DARMAWAN, S.Pd., M.Pd 0011118606 198611112019031009 Penata Muda Tingkat I III/b
5 LABUSAB, S.Pd., M.T. 0901058505 198505012019031007 Penata Muda Tingkat I III/b
6 MUHAMMAD AKIL, S.Pd., M.T. 0910108907 198910102019031015 Penata Muda Tingkat I III/b
7 NURIDAYANTI, S.Pd., M.Pd. 198501302019032008 Penata Muda Tingkat I III/b
8 RETYANA WAHRINI, S.Pd., M.Pd. 0005039103 199103052019032024 Penata Muda Tingkat I III/b